/ Allmänt /

Pride

 
Pride Parade drog genom Stockholms gator. 
 
Landade mitt bland en färgstark folkfest.  
Paraden som synliggör alla människors lika värde och vill skapa en frizon för alla. 
Men den uppmärksammar homosexuella och trans tydligast. 
 
Det viktigaste av allt är att alla har lika rätt till kärlek. 
Pride / festival